Cybersex bot chat

har flera betydelser men används här för ett programs eller en apparats förmåga att fungera ihop med andra program eller apparater.

”Den här bärbara datorn har dålig anslutbarhet” kan det exempelvis heta om det är svårt att få datorn att fungera i ett datornät.

Cybersex bot chat-44Cybersex bot chat-59Cybersex bot chat-81

Demoner är nära förbundna med operativsystemet Unix, men även andra operativsystem har stöd för demoner fast under benämningar som ”services” (eng.), ”tjänster” och liknande.Affärsreglerna kan ange vilka kreditkort som accepteras, från vilka länder det går att beställa etc.Övriga delar i ett program hanterar bland annat datakommunikation, datalagring, användargränssnitt och felhantering.Ofta ser man ordet för det här begreppet, men det vill vi avråda ifrån.Det används nämligen ofta med en mer oprecis och vag betydelse (

Leave a Reply